Rabobank IJmond nieuwe naamgever Telstar-stadion

Rabobank IJmond nieuwe naamgever Telstar-stadion
Ron Pichel Fotografie

Rabobank IJmond is de nieuwe naamgever van het Telstar-stadion. Beide partijen tekenden op vrijdag 5 februari 2016, voorafgaand aan de wedstrijd Telstar-MVV Maastricht, een overeenkomst voor vijf jaar. Telstar en de Rabobank gaan intensiever samenwerken op het gebied van commerciële en maatschappelijke activiteiten.

Commercieel directeur Steef Hammerstein van Telstar is trots dat een grote speler als de Rabobank zijn club een warm hart toedraagt. ‘Dit partnership stelt ons in staat het vijfjarenplan ‘Wij creëren kansen’ verder uit te bouwen. In dat plan moet het Rabobank IJmond Stadion uitgroeien tot hét centrale hart van de regio. In de eerste plaats vanwege het voetbal, maar zeker ook door de vele activiteiten die in en rond het stadion plaatsvinden. Rabobank IJmond helpt ons deze ambitie waar te maken.’

‘Ik denk dat de hele regio kan meeprofiteren van een stadion waar de naam IJmond op staat’, zegt Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank IJmond. ‘Wij wonen en werken in een krachtige regio waar heel veel mogelijk is. Willen we dat in heel Nederland zichtbaar maken, dan moeten we boven de rook van de IJmond uitstijgen. Het verbinden van onze naam aan het stadion van een bekende voetbalclub kan er in mijn ogen voor zorgen dat steeds meer mensen weten waar deze regio voor staat.’

Rabobank IJmond vindt het partnership met Telstar ‘een logische stap’ om invulling te geven aan haar ambities. Klompien: ‘Wij willen onze maatschappelijke rol in de regio verder versterken en ‘aanvoerder’ zijn voor ondernemend IJmond. Het stadion van Telstar is al jaren een hele belangrijke ontmoetingsplaats voor ondernemers. Wij weten dat de ontwikkeling van de IJmond wordt versterkt door kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Hier genieten ondernemers van een schot op doel en stellen zij tegelijkertijd gezamenlijke doelen voor de toekomst. Daar zijn wij als bank graag bij.’

De Rabobank vindt het ook belangrijk dat Telstar, net als de bank, middenin de samenleving staat. Met langlopende activiteiten als Telstar Thuis in de Wijk, School’s Cool en Playing for Success levert de voetbalclub een grote bijdrage aan een sterk sociaal klimaat in de IJmond. ‘Telstar neemt een duidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om aandacht voor kwetsbare groepen’, vindt Klompien. ‘Dat spreekt ons enorm aan, want dat zit ook opgesloten in onze coöperatieve kernwaarden.’