Opsporingsactiviteiten op Sluiseiland

Opsporingsactiviteiten op Sluiseiland
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Medio januari is het explosieven-opsporingsbedrijf KWS OCE gestart met haar activiteiten op het zuidelijke Sluisleiland. Dit alles ter voorbereiding op de nieuw te bouwen zeesluis in IJmuiden. Deze opsporingswerkzaamheden duren tot mei 2016.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het sluizencomplex en omgeving regelmatig doelwit geweest van bombardementen. Historisch onderzoek toont dit ook aan. Aannemersconsortium OpenIJ heeft specialistische bedrijf KWS OCE ingehuurd om de explosieven op land op te sporen. Voor opsporing van niet gesprongen explosieven op en in het water is T&A Survey ingeschakeld. Dit is een standaardprocedure. De verwachting is dat er niet gesprongen explosieven worden gevonden.

Treft het opsporingsbedrijf munitie aan, dan slaat zij deze tijdelijk op in een speciale afgesloten container. Het gaat hier om klein materiaal. Mochten er grotere bommen worden aangetroffen dan treedt het veiligheidsplan in werking. Volgens dit plan worden deze niet gesprongen explosieven op een veilige plaats vernietigd.