Velsertunnel vanaf 15 april dicht

Velsertunnel vanaf 15 april dicht
Beeldbewerking RTV Seaport. Foto: Google Maps en Flickr.com / Jeroen van Lieshout

De Velsertunnel gaat vanaf vrijdagavond 15 april 2016 negen maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Om 21.00 uur die dag sluit Rijkswaterstaat de tunnel af. De maandagochtend daarop (18 april) is vóór het begin van de spits (05.00 uur) de verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van kracht blijft.

Het eerste weekend van de tunnelsluiting (vrijdag 15 april 21.00 uur – maandag 18 april 05.00 uur) gebruikt Rijkswaterstaat om iets ten zuiden van de Velsertunnel de twee laatste, tijdelijke verbindingswegen aan te leggen. Het gaat om zogeheten keerlussen, die het mogelijk maken om vanaf de N208/IJmuiden snel naar de Wijkertunnel te komen en omgekeerd. Omdat hiervoor de bestaande rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn, is het alleen mogelijk dit pas na de tunnelsluiting te doen.