Prijzen voor duurzame ideeën

Floor Bal, wethouder milieu, heeft woensdagmiddag prijzen uitgereikt aan drie inwoners van Velsen.
Inwoners konden tijdens de markt via een duurzame date hun ideeën delen met de wethouder.

Een idee kwam uit de koker van mevrouw Vermeulen uit IJmuiden. Zij had een plan van aanpak om het zwerfvuilprobleem bij scholen tegen te gaan. Ook mevrouw Staas uit Velsen Noord valt in de prijzen. Zij wilde samen met woningbouwvereniging Velison Wonen en de huurdercommissie de daken op de schuurtjes van huurwoningen in Velsen Noord vergroenen. Groene daken zorgt voor de isolatie van het gebouw en heeft als tweede voordeel dat het de hoeveelheid hemelwater, dat op straat komt, beperkt.

Nog een prijs ging naar Mevrouw Morsch, lerares op basisschool De Pionier in Velserbroek, wil deelnemen aan een project om kinderen bewust te maken van het belang om afval te scheiden en recyclen. Ook dit idee wordt uitgevoerd, want wethouder Floor Bal beloofde dat de gemeente hier, samen met afvalinzamelaar HVC, ondersteuning aan gaat geven.