Bromfietsen naar rijbaan

Bromfietsen naar rijbaan
RTV Seaport/Sjoerd Dekker

Bromfietsers op de wegen tussen Santpoort-Noord/Velserbroek en Haarlem-Noord (onder andere Vlietweg/Delftplein/Hoofdstraat/Slaperdijk/Dijkzichtlaan) moeten voortaan op de hoofdrijbaan rijden. Zij mogen geen gebruik meer maken van de fietspaden en dus ook niet van het fietstunneltje bij de Slaperdijk.

Aanleiding is de gewijzigde wegenstructuur rondom de Broekbergenlaan/Hoofdstraat. De bebording is al aangepast. Bromfietsers mogen op de rijbaan maximaal 45 km/uur rijden. Met deze maatregel wordt de aanbeveling gevolgd om bromfietsers binnen de bebouwde kom gebruik te laten maken van de rijbaan en deze zoveel mogelijk de regels van het autoverkeer te laten volgen. Daardoor wordt het op de fietspaden veiliger. (Bron: Gemeente Velsen)