KIC gaat verder als BRAK ! IJmuiden

KIC gaat verder als BRAK ! IJmuiden
Foto: brakijmuiden.nl

In maart dit jaar heeft de raad € 2.900.000 gereserveerd voor de bouw van een Kustinformatie -en Innovatie Centrum ( KIC ) in IJmuiden aan Zee. Een gebouw van circa 1000 m2, bestemd voor tentoonstellingen en activiteiten. De gemeente is druk bezig met werving van partners, sponsoren, ambassadeurs en fondsen voor het nieuwe centrum, dat BRAK! IJmuiden gaat heten.

Eind 2016 moet duidelijk zijn of er voldoende inbreng vanuit bedrijven en organisaties beschikbaar is om het Kustinformatie en Innovatiecentrum daadwerkelijk te realiseren.
De gemeente heeft het plan voor het kustinformatie-en innovatiecentrum verder uitgewerkt. Daarbij is aansluiting gezocht bij het nieuwe marketingconcept ‘IJmuiden Rauw aan Zee’. Het nieuwe informatiecentrum moet kenmerkend zijn voor de locatie in IJmuiden aan Zee. Dit is immers ook de insteek voor de toeristische en recreatieve ontwikkeling van IJmuiden als badplaats. IJmuiden vormt een omgeving waar prachtige natuur én volwassen industrie en havens direct naast elkaar bestaan.

In dat decor past een plek waar kust gerelateerde onderwerpen geëxposeerd én van verschillende kanten bekeken en besproken kunnen worden. Onder de naam BRAK! IJmuiden wil Velsen het nieuwe informatiecentrum presenteren. Met het Pieter Vermeulen Museum wordt samengewerkt BRAK! IJmuiden verder vorm te geven. Daarnaast werkt de gemeente samen met externe adviseurs aan de werving van partners, sponsoren, ambassadeurs en fondsen voor het nieuwe centrum. Voor meer informatie: www.brakijmuiden.nl.