Inspraak profiel nieuwe burgemeester

Inspraak profiel nieuwe burgemeester
FOTO: RTV Seaport / Ron Pichel

Velsenaren hebben geen behoefte aan dialoog over nieuwe burgemeester

Blijkbaar heeft de Velsense bevolking er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad de juiste profielschets voor de nieuwe burgemeester maakt. Of iedereen die dat wil heeft via het inmiddels ingeburgerde burgerpanel en sociale media zijn mening al gegeven. Anders is niet te verklaren waarom slechts drie Velsenaren woensdagavond de moeite namen om in de burgerzaal mee te praten over het gewenste profiel van het boegbeeld van de gemeente.

Na het vrij abrupte vertrek van Franc Weerwind naar Almere moet Velsen op zoek naar een nieuwe burgemeester. Met de aanstelling van waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap krijgt de raad de tijd om deze procedure zorgvuldig te doorlopen.

De burgers worden daarbij ook gehoord. Zij mogen aangeven wat zij belangrijk vinden. Daarmee wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de profielschets. De drie burgers die woensdag in dialoog gingen met een aantal fractievoorzitters en (steun)fractieleden,noemden aandacht voor veiligheid, communicatie op alle vakken, deskundigheid, kennis van wat er speelt in de gemeente en dienstbaarheid aan de samenleving als belangrijke eigenschappen.

Eigenlijk willen we een nieuwe Franc Weerwind, vatte een van de drie de dialoog kernachtig samen. Dat gevoelen blijkt ook te leven bij de meeste raadsleden en bij veel mensen die via Facebook reageren. Daarnaast is er het Velsense burgerpanel van 2500 leden, dat tot donderdag de tijd heeft om via internet te reageren. Naar verluid hebben inmiddels honderden burgers op deze wijze hun mening gegeven.

Nadat de raad op 8 oktober een profielschets heeft vastgesteld, kan iedereen solliciteren op de functie van burgemeester van Velsen. De Commissaris van de Koning maakt vervolgens een selectie, die wordt voorgelegd aan de zogenaamde vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat in de regel uit alle fractievoorzitters. Zij doen een weer een voorstel aan de gehele gemeenteraad, die vervolgens twee kandidaten voordraagt aan de Commissaris van de Koning. die kiest er op zijn beurt één die wordt voorgelegd aan de minister van Binnenlandse zaken. De minister benoemt uiteindelijk met de Kroon (ministerraad en Koning) de nieuwe burgemeester. Dit gebeurt allemaal achter gesloten deuren om de sollicitanten te beschermen.

Naar verwachting zal in het vroege voorjaar van 2016 bekend zijn wie de nieuwe burgemeester van Velsen wordt.[gss type=”slideshow” ids=”11755,11756,11758,11757″]