Raadsplein TV: Sessies

Raadsplein TV: Sessies

Het leek wel of Telstar en haar Westtribune het enige was wat er speelde in de plaatselijke samenleving.
Maar naast de sessie over dit onderwerp waren er nog drie andere sessies. Die gingen over huisvestingsverordening Velsen 2015, de mate waarin er wordt gewerkt volgens een zogeheten BLVC-plan bij de renovatie van de Lange Nieuwstraat en de onderwerpen die de raadsleden zelf willen inbrengen in de raadsvergadering.