Raadsplein TV: Live

Raadsplein TV: Live

In deze laatste Raadsvergadering van 2014 kunt u een samenvatting zien van de volgende onderwerpen:
Afleggen van de eed c.q. belofte door steunfractieleden, beëdiging Griffier Arjen Overbeek, Financiële bijdrage verbinding A8/A9, Grote Buitendijk/Hofgeest
en Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017