Veiligheidsregio niet in gevarenzone

Veiligheidsregio niet in gevarenzone
Brandweer.nl

Velsen en de andere gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Kennemerland, draaien niet op voor de bezuinigingen die de gemeente Haarlem wil doorvoeren. Dat verzekerde portefeuillehouder Franc Weerwind de raadsleden gisteren in een sessie over de financiële situatie van de Veiligheidsregio.

Ook blijven de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voldoen aan de wettelijke normen.

Dat was het belangrijkste nieuws dat uit drie sessies, die gisteren werden gehouden. De andere twee sessies gingen vooral over uitgangspunten, zowel voor de herziening van het Milieubeleidsplan als de actualisatie van de Welstandsnota.

De raad wil bij het nieuwe Milieubeleidsplan prioriteit geven aan de luchtkwaliteit. Ook moet er aandacht komen voor milieueducatie, zowel aan scholieren als aan alle andere inwoners. In de nieuwe Welstandsnota lijkt het uit te draaien op minder regels en meer duidelijkheid bij verbouwingen.