Raadsplein TV: Live

Raadsplein TV: Live

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces met in hoofdzaak de perspectiefnota 2014-2018.
Raadsleden lazen hun dictum voor… gevolgd door een reactie van de betreffende wethouder. Na de pauze ontstonden debatten en werd er gestemd over de vier amendementen en tien moties.