Inwoners Velsen vinden afvalscheiding belangrijk

Ruim 2/3e  inwoners van de gemeente Velsen (71%) vinden afvalscheiding (zeer) belangrijk. Dit blijkt uit de enquête die is voorgelegd aan het burgerpanel van de gemeente. 1438 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. De belangrijkste reden om het afval te scheiden zijn de milieuaspecten (86%).

De gemeente hanteert de ambitie om in 2015 53% van het afval aan de bron te scheiden. Op dit moment wordt in Velsen 37% gescheiden ingezameld. Via het burgerpanel zijn vragen gesteld over houding, motivatie en gedrag ten opzichte  van afvalscheiding. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek wil het college kijken hoe ze het afvalscheiding in Velsen verder kunnen verbeteren. Een opvallend punt is dat men zichzelf een zeven geeft over het scheiden van afval terwijl dit echt strookt met het percentage gescheiden ingezamelde afval.

Er zijn vijf soorten afval:  oud papier/karton, groente/fruit/tuinafval, glas, plastic en textiel. De geënquêteerden geven aan oud papier/karton het meest apart in te zamelen (80%) en het plastic wordt het minst apart aangeboden (37%). De afstand om het plastic zelf weg te brengen is de voornaamste reden om plastic niet (altijd) gescheiden aan te bieden.

Men maakt ook veel gebruik afvalbrengstation aan de Amsterdamse weg in Velsen-Zuid. De gebruikers zijn tevreden over het afvalbrengstation: 82% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Inwoners die niet tevreden zijn, zijn met name ontevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers en vanwege het feit dat er betaald moet worden als er meer dan 500 kilo wordt weggebracht.

Over de verdeling van de kosten van de afvalscheiding zijn de meningen verdeeld. Op dit moment betaalt ieder huishouden een gelijk bedrag voor de afvalstoffenheffing. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan het huidige systeem van afvalscheiding. Vier op de tien inwoners geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de hoogte afhankelijk is van de grootte van het huishouden. Ruim een kwart (27%) geeft de voorkeur aan een systeem waarbij  de hoogte afhankelijk is van het aantal kilo’s afval.

Het complete rapport kan hier in PDF worden gelezen.