Stemwijzer voor Velsen in de lucht

Stemwijzer voor Velsen in de lucht

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Velsen gebruik maken van een speciale Velsense kieswijzer. De stemwijzer is een initiatief van de huidige gemeenteraad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Op de DeStemvanVelsen.nl website krijg je als bezoeker informatie over de standpunten die de hieraan deelnemende partijen hebben ingenomen over actuele kwesties die er in Velsen spelen. Door middel van stellingen kom je meer te weten over hun standpunten. Deze stellingen gaan bijvoorbeeld over het invoeren van een parkeervergunning, cameratoezicht op straat, behoud van voorzieningen en de lokale lasten zoals de OZB en afvalstoffenheffing. Aan het eind van de stemtest kan je op basis van eigen keuzes achterhalen met welke politieke partij jouw opvatting het meest overeenkomt.

Naast het maken van de stemtest kan je op de website van DeStemvanVelsen.nl zelf een goed idee voor Velsen plaatsen. Ook kan je stemmen op eerder ingebrachte ideeën van plaatsgenoten.

De vijf beste ideeën worden na de verkiezingen besproken met de indieners en de nieuwe raad.

Verder heb je de gelegenheid om aan het begin van de stemtest eerst in te loggen met je Facebook-account waardoor het uiteindelijke stemadvies wordt gedeeld met Facebook-vrienden. Dit is geen verplichting om de test te kunnen maken, het is een extra mogelijkheid.