Google+ Interviews Raadplein TV / Sessies 12 april 2017 – RTV Seaport
Interviews Raadplein TV / Sessies 12 april 2017

.

Op 12 april waren er sessies over de verkeersstructuur centrum IJmuiden, de herijking van de Strategische Agenda, de Kustvisie, sportaccommodaties en dierenwelzijn. Deze commentaren en interviews gaan over deze vijf onderwerpen en de resultaten van de sessies.