Gezamenlijke aanpak jeugdoverlast

Gezamenlijke aanpak jeugdoverlast
© Pixabay (AI)


Samen met vele partners probeert Velsen jongeren aan te pakken die voor overlast zorgen. De rol van ouders is daar heel belangrijk in. Lees over de stand van zaken.

Jongeren die problematisch gedrag vertonen, crimineel zijn en overlast geven – daar wil de burgemeester wat aan doen. Maar niet in zijn eentje. In oktober vorig jaar zocht hij samenwerking met de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede, politie in de IJmond, Haarlem, Kennemer Kust en het Openbaar Ministerie, en met elkaar bedachten ze een aanpak: samen controleren, handhaven, en informatie ophalen over hoe het probleem in elkaar steekt.

23 jongeren in beeld

Nu heeft burgemeester Dales 23 jongeren een ‘voornemen voor bestuurlijke maatregelen’ opgelegd. (Dit soort maatregelen zijn bedoeld om overtredingen van de Opiumwet te beëindigen en herhaling ervan te voorkomen.) Deze jongeren hebben ‘ernstig verkeerd gedrag’ laten zien. Meerdere jongeren zijn zowel dader als slachtoffer. Binnenkort gaat hij met én hun ouders in gesprek over wat die bestuurlijke maatregelen inhouden, maar ook om hen hulp te bieden, of een doorverwijzing naar hulp.

In de regio heeft de politie 12 jongeren aangehouden na aangiftes van geweldpleging, afpersing en bedreiging. Het Openbaar Ministerie gaat die jongeren vervolgen.

Online en echte wereld door elkaar

Veel problemen van de jongeren spelen zich online af. Die wereld en de ‘gewone’ wereld lopen bij hen dwars door elkaar. Geweldplegingen worden gefilmd, en die worden worden gebruikt om andere jongeren te bedreigen en af te persen. En de filmpjes worden veel gedeeld, in sociale media-groepen en -kanalen waar de politie en de gemeente niet actief op mogen zijn. Jongeren zelf en hun ouders zijn dus belangrijke informatiebronnen – en dat is lastig.

Betrokkenheid ouders essentieel

Veel ouders weten niet wat hun kind uitspookt, buiten op straat of online. De burgemeester roept hen op om daar zicht op te krijgen, grenzen te stellen aan negatief gedrag en dat met het kind te bespreken. Door te praten en zo nodig hulp te vragen kunnen ouders hun kind echt helpen. Wie daar advies of hulp bij nodig heeft, kan op de website van de gemeente allerlei instanties, namen en telefoonnummers vinden. Kijk op https://www.velsen.nl/overlastgevende-jeugd-in-en-om-velsen.nl