Raadsessie over asielopvang in Velsen

Raadsessie over asielopvang in Velsen

Donderdag 11 februari: een beeldvormende raadsessie over de opvang van asielzoekers in Velsen. Hoe kan Velsen voldoen aan haar verplichtingen op dit gebied? Het is een hele puzzel, blijkt uit het gesprek tussen RTV Seaport met eerst Cas Scholling (VVD) en Onika Pinkus (PvdA), en later met Frank Cornet (CU) en Gideon Nijemanting (CDA).

Het Rijk heeft bepaald dat Velsen 377 opvangplekken moet realiseren; dat is de taakstelling. Volgens Cas Scholling gaat het niet lukken om vóór 1 januari 2025 de vereiste opvang op land te realiseren. Dan is de boot bij Velsen-Noord dus weer langer nodig. Onika Pinkus had veel begrip voor de inspreker uit dat deel van Velsen, die opriep om eerlijk en open te communiceren over wat er wel en niet mogelijk is.
Volgens Cas Scholling is het misschien wel het duidelijkst als je gewoon uitgaat van 377 vaste opvangplekken, en niet over ‘flexibele’ plekken. Alleen is het moeilijk om die vaste opvang juridisch goed te regelen, dat zie je in Santpoort-Zuid, aldus Onika Pinkus.

Ook Gideon Nijemanting heeft een voorkeur voor vaste plekken; de spreidingswet kent het begrip flexibele plek niet eens. Zijn idee is dat je als gemeente het beste uit kunt gaan van de taakstelling (377) en dat je daar een klein beetje boven gaat zitten. Dan kun je ook nog een piek opvangen. Dat voorkomt ook dat je steeds met mensen moet schuiven, zoals de huisarts die insprak vertelde. Daar krijgen vluchtelingen heel veel stress van.
Is de locatie bij de Action Planet misschien een idee? Die is al eens eerder genoemd en toen afgevallen. Gideon: Dat klopt, maar als je kijkt naar de criteria van het COA was het wél een geschikt gebied. Je zou daar misschien een grotere regionale opvang kunnen creëren, en dan kleinere in de gemeente. Dat sluit ook beter aan bij de wensen van de inwoners van Santpoort-Zuid.

Volgende week is er een adviserende sessie over dit onderwerp. Wordt vervolgd.

Het gesprek met de raadsleden kunt u hierboven beluisteren.