Jeugdbeleid voor de IJmond

Jeugdbeleid voor de IJmond
Foto: Pixabay

Alle kinderen in de IJmond moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hun directe omgeving zorgt daarvoor en de gemeente helpt waar dat spaak loopt. Hoe, dat staat in het Jeugdbeleidsplan IJmond 2023-2027 van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Opgroeien doe je niet alleen. Ouders zijn daar op de eerste plaats verantwoordelijk voor. Maar ook familieleden, vrienden, buren, leraren, sportcoaches en jongerenwerkers leveren een bijdrage. Zij zijn onderdeel van de ‘sociale basis’ van elk kind.

Als die basis niet sterk genoeg is, kan de gemeente helpen – van een eenvoudig steuntje in de rug tot en met specialistische hulp. De gemeente probeert de informele zorg (thuis, op school, in de buurt) te verbinden met de formele zorg (jeugdzorg). De plannen zijn met samenwerkingspartners, jeugdigen en ouders tot stand gekomen.

Wat cijfers

In de IJmond wonen 36.500 kinderen tot en met 23 jaar. In Velsen zijn dat er 14.000. In 2022 kreeg 11,5% van de kinderen in de IJmond tot 18 jaar jeugdhulp. De grootste problemen waren depressie, angst, negatief zelfbeeld, emotieregulatie (hoe ga ik goed met mijn gevoelens om?) en gedragsproblemen.

Lastige omstandigheden; samenwerking

De drie gemeenten kijken in het bijzonder naar kinderen die de dupe worden van complexe echtscheidingen en die uit huis geplaatst moeten worden. Grote uitdagingen zijn armoede, welbevinden en mentale gezondheid van jeugdigen, nieuwkomers en het jeugdstelsel zelf. Daarnaast zijn er krimpende budgetten, is er te weinig personeel in het onderwijs en de zorg en zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg te lang.

Om de plannen meer kans van slagen te geven, werken de drie gemeenten en de betrokken instanties nauw met elkaar samen. En zijn er regelmatig gesprekken over hoe het gaat: doen we de goede dingen, en doen we die ook goed? Zo heb je de meeste kans op succes – met elkaar, voor het kind.

Lees het Jeugdbeleidsplan 2023-2027 hier.