Meer veiligheid voor voetgangers

Meer veiligheid voor voetgangers
©RTV Seaport/Lotje Eikelboom

Kan IJmuiden niet veiliger voor voetgangers?, vragen twee fracties uit de gemeenteraad. Lagere snelheid, minder auto’s, betere verlichting? Het college geeft antwoord.

Vrijdag 24 maart was er een dodelijk ongeluk op de IJmuiderstraatweg in IJmuiden. Daarbij kwamen een vrouw van 67 en haar hond om het leven. Aanleiding voor PvdA Velsen en Christenunie Velsen om het college te vragen: kan het niet wat veiliger? Ze doen ook een paar voorstellen.

Slecht zicht ’s avonds

De IJmuiderstraatweg is een kronkelende weg (50 km). Overdag is het zicht goed, maar ‘s avonds niet. Er zijn geen oversteekplaatsen, dus wandelaars steken overal over. Zij zien aankomend verkeer maar moeilijk, en andersom zien automobilisten de overstekers niet altijd goed.
Het college zegt, dat de politie het vreselijke ongeluk onderzoekt; de uitslag is er nog niet. Verder is de IJmuiderstraatweg, net als de aansluitende Julianakade en Havenkade, ingericht volgens de landelijke CROW richtlijnen voor een 50 km/u weg. (Het CROW is een kennisorganisatie die richtlijnen opstelt voor gemeenten over een veilige inrichting van de wegen.) Een deel van de weggebruikers rijdt helaas harder. Toch zijn er niet meer ongevallen dan op andere 50 km-wegen.

Van 50 naar 30 km/u

In november 2021 kwamen er nieuwe richtlijnen 30 km/u vanuit het CROW. Gaat de gemeente daar ook mee werken?, vragen de fracties.
Zeker, zegt het college. Afgelopen najaar zijn we al begonnen om daarmee te kijken welke ‘50 km gebiedsontsluitingswegen’ we kunnen omzetten naar 30 km/u. De IJmuiderstraatweg is er ook zo één. En we hebben met belanghebbende organisaties gesproken: de politie, brandweer, provincie/Connexxion en de Fietsersbond. De komende tijd werken we de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden uit, in de loop van dit jaar komt dit terug bij de raad.

Meer verlichting

Weet het college welke andere oversteken onveilig zijn voor voetgangers, en wil ze goed verlichte voetgangersoversteken maken? Het college antwoordt, dat daar geen overzicht van is, maar dat daar waar veel voetgangers oversteken, er altijd goede verlichting is.

Minder auto’s

Het aantal auto’s op de IJmuiderstraatweg kan minder als je de Kanaaldijk verbindt met het Van Poptaplantsoen. Dat gaat het college onderzoeken, als onderdeel van het project Pont tot Park. Daardoor gaan er minder auto’s door de Lange Nieuwstraat, en die kunnen dan over de IJmuiderstraatweg gaan. Aansluiting van het Van Poptaplantsoen op de Kanaaldijk is misschien een oplossing. Daarover horen we later dit jaar meer.