Extra raadsvergadering over opvangschip

Extra raadsvergadering over opvangschip

Op donderdag 16 maart 2023 vindt een extra raadsvergadering plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de aanwezige raadsleden. De vergadering start om 19.30 uur. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

Deze extra raadsvergadering is ingelast naar aanleiding van het besluit van de raad om een peiling betreffende het vluchtelingenschip te houden. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 januari het college verzocht om deze peiling onder inwoners van Velsen-Noord te houden. Het doel is om vanuit de inwoners van Velsen-Noord te horen of en onder welke condities het vluchtelingenschip kan blijven liggen of dat de duur van het opvangschip niet verlengd wordt. Dit besluit heeft de raad genomen naar aanleiding van het verzoek van de staatssecretaris om nogmaals bij te dragen aan de noodopvang voor vluchtelingen. Tijdens de vergadering van 16 maart gaat de raad in debat over de uitkomsten van de peiling en de voortgang van het onderzoek naar andere locaties voor vluchtelingenopvang. De stukken voor de vergadering worden bij uitzondering op vrijdag 10 maart gepubliceerd, omdat deze niet eerder beschikbaar zijn.

Er kan worden ingesproken over het onderwerp van de raadsvergadering. Dit kan, omdat het onderwerp van deze raadsvergadering niet eerder in een sessie aan de orde is geweest. Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donderdag 16 maart 12.00 uur aanmelden via mail, griffie@velsen.nl of telefoonnummer (0255) 567251. Ook kunt u tot 12.00 uur schriftelijk een reactie worden gegeven via de mail, griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.