Plan asielopvang in Kennemerland

Plan asielopvang in Kennemerland
Foto: Pixabay

De regio Kennemerland moet in 2023 voor 2.108 asielzoekers opvang regelen. Dat komt door de zogenaamde spreidingswet van het Rijk. De 9 betrokken gemeenten maken er een plan voor.  

De ‘spreidingswet’ is in de maak: de wet die gemeentes oplegt te zorgen voor asielopvang. De wet kan nog wel veranderen (het is nog een concept), maar het college van Velsen verwacht dat het Rijk – indien nodig – gemeentes kan dwingen mee te werken aan de komst / inrichting van een asielzoekerscentrum. De colleges van negen gemeenten in Kennemerland gaan vast aan de slag.

Negen gemeenten: 2.108 opvangplekken
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort – samen Kennemerland – moeten in 2023 voor 2.108 opvangplekken zorgen. Voor Velsen zijn dat er 261.

Extra uitleg
Op 1 februari kregen de gemeenteraden van deze gemeenten hier al informatie over. Maar omdat er toen nog veel vragen waren, volgde vandaag extra uitleg over hoe een en ander in zijn werk zal gaan. Dat gaat vooral over wie waar verantwoordelijk voor is, welke eisen er aan locaties worden gesteld en hoe het met eigendom en geld zit.

Besluit 1 april
Op 1 april gaat er een concept regionaal plan naar de provincie Noord-Holland, de coördinator. Alle gemeenten gaan er in de eigen gemeenteraad over praten. Als een gemeente(raad) het niet eens is met een bepaalde locatie, moet die gemeente op zoek naar een andere locatie of zal het Rijk die gemeente verplichten om mee te werken.