Velsen geeft voor Turkije & Syrië

Velsen geeft voor Turkije & Syrië
Foto: Pixabay

Velsen geeft 68.500 euro aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Evenveel euro’s als inwoners. 

Iedereen weet dat er duizenden slachtoffers zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Waarschijnlijk worden het er nog veel meer dan de 40.000 die op 15 februari op de teller staan. Daarnaast zijn er ongeveer 23 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen. Onvoorstelbare aantallen zijn dat. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar leden – de gemeentes – opgeroepen om geld te geven via Giro 555. Dat doet Velsen dus, een euro per inwoner, bedoeld voor hulpverlening.