Werkzaamheden fietspad Amsterdamseweg Velsen-Zuid

Werkzaamheden fietspad Amsterdamseweg Velsen-Zuid

In opdracht van gemeente Velsen start De Bie Buitenwerk B.V. op 11 juli a.s. met de werkzaamheden om een gedeelte van het fietspad te vernieuwen langs de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.

Het vernieuwde fietspad moet dankzij nieuwe materialen comfortabeler worden voor het fietsverkeer en met dit alternatief zijn de kabels en leidingen in de grond makkelijker te bereiken. De uitvoering bestaat uit het opbreken van het asfalt en het aanbrengen van betonplaten. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers en voetgangers met behulp van bruggetjes om het openliggende terrein heen geleid. Ook worden er verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden beginnen op 11 juli 2022 en duren naar verwachting tot 12 augustus 2022.