Gemeente bespreekt nascheiden afval

Gemeente bespreekt nascheiden afval

Welke voordelen zijn er als Velsenaren hun plastic afval niet meer hoeven te scheiden en direct in de grijze bak kunnen gooien? Deze en meer vragen werden onderzocht door De Afvalspiegel en op woensdag 15 juni in de gemeenteraad toegelicht.

In de gemeenteraad Velsen leeft de wens om een recycletarief in te voeren. Hierbij betalen inwoners voor de hoeveelheid restafval wat zij weggooien. Bij het verkennen van dit scenario, ontstonden er vragen over de kosten en mogelijkheden van nascheiden.

HVC Afvalcoach Thea Molenaar legt uit wat nascheiden is, en hoe het werkt. Afval wordt na inzameling in een locatie van de HVC gescheiden. Momenteel wordt nascheiding alleen gebruikt bij hoogbouw (appartementen) in Velsen omdat het verdelen van afval daar wat lastiger is. Niet iedereen heeft immers de ruimte om verschillende prullenbakken te hebben. Velsen bestaat voor 30% uit hoogbouw. De overweging is dus vooral of de laagbouw, de overige 70%, ook om moet naar nascheiding.

Thea benadrukt dat er misconcepties zijn over nascheiden: “Het is niet zo dat bij nascheiden alles in één bak kan.” De HVC heeft een machine die materialen uit een grote berg afval kan filteren. Maar die mogelijkheid is er alleen voor plastic. Velsenaren zouden dus zelfs bij brede invoering van nascheiding nog steeds verschillende afvalstromen apart moeten houden, en meerdere bakken behouden.

Thea benadrukt vooral de voordelen van bronscheiden, waarbij mensen zelf hun afval in aparte pakken verzamelen. Zo kan afval namelijk beter gesorteerd worden, en is er meer mogelijk voor hergebruik. Bovendien zijn bewoners zich meer bewust van hun eigen vuil.

Op donderdag 23 juni spreekt de raad verder over het recycletarief.

Bekijk hieronder de bespreking van het onderwerp in politiek programma Raadsplein TV.