‘Ongekend hoge bonus’ voor Tata Steel-medewerkers door enorme jaarwinst

‘Ongekend hoge bonus’ voor Tata Steel-medewerkers door enorme jaarwinst
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Bericht door mediapartner NH Nieuws

Medewerkers van Tata-Steel krijgen in juli een bonus van ruim 25 procent van hun jaarsalaris uitgekeerd vanwege de jaarwinst van bijna 970 miljoen euro. Het is een logisch gevolg van de CAO-afspraak dat een vast percentage van de winst aan het personeel moet worden uitgekeerd. Maar het voelt ook onlogisch, omdat het bedrijf de komende jaren miljardeninvesteringen moet doen en daarvoor de hand ophoudt bij de overheid.

“Dit is echt een ongekend hoog bedrag”, laat Rob Wanst, voorzitter van één van de ondernemingsraden bij het staalbedrijf weten. De bonus valt ten deel aan ruim acht duizend medewerkers. Iedereen krijgt een bonus van bijna 26 procent van zijn of haar jaarsalaris.

Wanst: “Bij een goed jaar is het wel eens zes, zeven, acht, procent bonus, en één keer was het zelfs negentien procent geloof ik, maar dit zal niet snel weer gebeuren. De flatscreens zullen hier in de buurt de komende tijd de deuren uit vliegen.”

Cinta Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) deelt die mening: “Dat geld zal hier in de buurt weer worden uitgegeven, dus ook voor de lokale middenstand is dit goed.”

Vreemd?
Is het niet vreemd dat Tata Steel zo’n hoog bedrag aan zijn werknemers uitkeert, nu het bedrijf aan de vooravond staat van miljardeninvesteringen om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen? Ook is het bedrijf van meet af aan duidelijk geweest over de bekostiging van de vergroeningsplannen: zonder subsidies redt Tata het niet.

Een andere grote kostenpost is het terugbrengen van de geluids-, stank- en uitstootoverlast voor omwonenden in onder andere Wijk aan Zee. Daarvoor heeft het bedrijf overigens al ruim 300 miljoen euro uitgetrokken en verschillende maatregelen genomen.

Die grote investeringen van Tata Steel en deze uitkering voor de werknemers moet je los van elkaar zien, zegt Groos van de COR.

“Dit is deel van de arbeidsvoorwaarden en die zijn er al sinds 1995. Sommige bedrijven hebben een dertiende maand en die hebben wij niet. Met deze voorwaarde deelt iedereen bij Tata Steel mee in de winst. Als die er is dan hè, het is ook wel eens gewoon niets. Er is een formule voor om te berekenen hoe groot het bonuspercentage is, maar kort gezegd: omdat de winst nu groot is, is ook de bonusuitkering hoog.”

Overigens is het zo dat Tata-medewerkers aan het eind van vorig jaar al een bonus van acht procent van hun salaris ontvingen. Binnenkort komt daar zeventien procent bij.

“De hoge winst is grotendeels te danken aan de hoge staalprijzen én aan jullie inzet”, schrijft de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland in een brief aan zijn werknemers. Daarin noemt het bestuur de Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU) ‘ongekend hoog’.