Scheiden van afval gaat geld opleveren

Scheiden van afval gaat geld opleveren

,,Zoals het nu gaat is geen optie voor de toekomst. We hebben het draagvlak onderzocht, de gegevens afgewacht en we streven in september het voorstel aan de Raad te presenteren.’’ Wethouder Floor Bal staat honderd procent achter het recycle-tarief dat het scheiden van afval moet gaan stimuleren. Inwoners die weinig restafval overhouden gaan minder betalen dan mensen die hun afval niet goed scheiden. ,,Afval is grondstof, afval bestaat niet.’’ Uiteraard roept de waarschijnlijke invoering van het recycle-tarief 1001 vragen op.

Momenteel produceert een inwoner van Velsen per jaar gemiddeld 237 kg restafval. Het streven is dit niet meer te laten zijn dan 100 kg. Want niet alle restafval is restafval, er blijkt ook bijvoorbeeld plastic, drinkblikjes en etensresten tussen te zitten. Alles wat niet tot ‘restafval’ behoort is herbruikbaar. Zo deelt de heer Bal een pen uit die in een vorig leven een vlapak was.

Scheiden

Het recycle-tarief gaat het scheiden van afval stimuleren. Uiteraard samen met voldoende voorlichting en adviezen. Want het is niet tot iedereen doorgedrongen dat scheiden van afval zo belangrijk is en dan nog weet niet iedereen hoe. Afval scheiden is in laagbouwwoningen makkelijker dan bij flats en appartementen waar niet iedereen aparte containers (kliko’s) heeft en het afval in ondergrondse containers gaat waarbij niemand opmerkt dat het glas bij het papier, de etensresten en het plastic gaat. Om te beginnen worden dan ook bij hoogbouw woningen GFT containers geplaatst en wordt PBD (plastic, blik en drankpakken) apart opgehaald.

Kosten

Wethouder Floor Bal benadrukt nogmaals dat het goed verwerken van afval cruciaal is. Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC merkt dat er een enorm draagvlak is en dat na voorlichting en gewenning de hoeveelheid restafval in een jaar gehalveerd kan worden. In de praktijk komt het recycle tarief neer op het aflezen van een chip. Dus open je 10 keer per week met je pas de ondergrondse container, misschien zelfs omdat de kliko na een week al uitpuilt, betaal je meer dan iemand die keurig het afval scheidt. Overigens doet men dat niet alleen voor een duurzaam Velsen maar ook voor de eigen portemonnee. Behalve de ‘korting’ die je krijgt als je bewust je afval scheidt is het reëel dat de kosten anders toch op gaan lopen in verband met de CO2 uitstoot rekening die het Rijk aan gemeenten presenteert. Dus het mes snijdt aan twee kanten.

Vragen:

Er zullen nu vast heel veel vragen komen. De meeste vragen worden beantwoord op de gemeentepagina: https://www.velsen.nl/home/inwoner/natuur-en-milieu/recycletarief/uitleg-recycle-tarief

%d bloggers liken dit: