Tijdelijk stop- en parkeerverbod Duin en Kruidbergerweg

Tijdelijk stop- en parkeerverbod Duin en Kruidbergerweg
kaart Duin- en Kruidbergerweg

Vanaf heden is het verboden te parkeren en stil te staan aan de Duin- en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De parkeeroverlast aan de weg en in de berm wordt hiermee verholpen.


Handhaving constateerde meerdere keren in de afgelopen maanden dat de Duin- en Kruidbergerweg en aangrenzende berm door recreanten werden gebruikt om te parkeren. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en de doorstroom van verkeer op deze locatie. Door parkeren in de berm op deze locatie te verbieden, wil de gemeente Velsen drukte in deze omgeving beperken en nieuwe coronabrandhaarden voorkomen.

De gemeente adviseert om lopend of per fiets in eigen omgeving te recreëren en zo min mogelijk de natuur en omliggende gebieden met de auto te bezoeken.