Terugluisteren Home Alone 29 september

Terugluisteren Home Alone 29 september
© RTV Seaport

Dinsdagmiddag 29 september was het live-radioprogramma Home Alone gepresenteerd door Theo Koster en Netty Struijs te horen, dat wordt gemaakt in samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen.  

Tijdens het eerste uur werd gebeld met Johan Zwakman, voorzitter van het wijkcomité IJmuiden-Noord. Hij ging  in op de parkeerproblematiek rond het winkelgebied in de Kennemerlaan. De bewoners zijn tegen het instellen van de blauwe zone zoals deze nu in de plannen staat.  Inmiddels is afgesproken dat er een samenspraakbijeenkomst wordt georganiseerd. met een aantal bewoners, winkeliers en deskundigen van de gemeente met als doel een gezamenlijk plan op te stellen.

Vervolgens werd gebeld met Brian van Nimwegen, lid van het Sinterklaascomité IJmuiden. Ook in Velsen worden vanwege Corona geen intochten georganiseerd. Brian vertelde echter dat er regelmatig telefonisch contact is met de Sint. In het geluidsfragment is te horen hoe Sinterklaas in Velsen gevierd gaat worden.

Het tweede uur kwam als eerste Alex van der Molen namens  het wijkcomité Zee- en Duinwijk aan het woord over het voetpad door het Duinpark dat gebruikt wordt door fietsers en soms zelfs door motorrijders.  In overleg met de gemeente is een oplossing voor de aansluiting op de Orionweg gevonden zodat fietsers de Orionweg niet op kunnen racen. Verder kwam de inrichting van het speelveld aan het Groot Helmduin aan de orde.

Als laatste kwam aan het woord Jan van der Meulen over het in het voormalig pand van Bosch Sport in Santpoort. Wat het SchaatsLab voor de schaatsliefhebber kan betekenen hoor je in het bijgevoegde geluidsfragment.

Het programma Home Alone wordt herhaald op donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur en is terug te luisteren via bijgaande link