Nieuwe noodverordening van kracht.

Nieuwe noodverordening van kracht.
© RTV Seaport / RIVM

In de regio Kennemerland is vanaf zondag 20 september om 18.00 uur een nieuwe noodverordening van kracht met specifieke maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Op vrijdag 18 september heeft het kabinet, in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s, specifieke maatregelen afgekondigd. Velsen valt onder de veiligheidsregio Kennemerland, één van de zes regio’s waarbij de besmettingen toenemen.

Kennemerland legt de focus op aanvullende maatregelen bij scholen, zorginstellingen en het voorkomen van illegale feesten. Dit laatste door gebieden aan te wijzen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.

Een volledig overzicht van de maatregelen en de volledige noodverordening is te vinden op de website van de veiligheidsregio Kennemerland. www.vrk.nl