Commissaris der Koning in gesprek organisaties Velsen

Commissaris der Koning in gesprek organisaties Velsen
© RTV Seaport / Ingeborg Baumann

De Commissaris der Koning, Arthur van Dijk, bezocht woensdagmiddag IJmuiden en had een gesprek met afgevaardigden van diverse Velsense organisaties en branches. Overkoepelende vraag: Wat betekent de coronacrisis voor jullie?

Het gesprek tussen Arthur van Dijk en de organisaties vond plaats in het gemeentehuis daar, in verband met Corona, het niet mogelijk is om op locatie in gesprek te gaan met de diverse afgevaardigden. Burgemeester Frank Dales benadrukte aan het begin van het geanimeerde gesprek dat De Commissaris der Koning in dit geval in zijn functie als Rijksheer aanwezig is als verbinder tussen gemeente en de betrokken ministeries. Dales: ”Wat willen we aan hem meegeven als hij in gesprek is met de ministers?”

Aanwezig waren Nora Azarkan van Stichting Welzijn Velsen, Marianne Dubbeld (Politie IJmond), Bernard Lensink van landgoed Duin & Kruidberg, Pieter de Waard van Telstar, Ton van der Scheer, voorzitter OV IJmond, Ron Davio (AYOP) en Jacob Bron van de Stadsschouwburg. De hele bijeenkomst en ook de openbare bijeenkomst van de gemeenteraad die daarop aansloot was te volgen via livestream en op kanaal 37 van RTV Seaport.

Van Dijk: ”Ik ben blij met de aanwezige gasten en voortbordurend op de gisteren gepresenteerde miljoenennota; hoe is het jullie vergaan en zien jullie lichtpuntjes?” Een interessante vraagstelling, waarop men eerst vertelde wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van de coronacrisis voor de betreffende organisatie om daarna toch min of meer optimistisch de gedwongen veranderingen en de toekomstige mogelijkheden in ‘het nieuwe normaal’ te benoemen. Zo staat Telstar natuurlijk voor grote financiële en organisatorische uitdagingen maar vertelde De Waard dat dankzij de stakeholders er toch een lichtje aan het eind van de tunnel schijnt. OV IJmond benadrukte dat het circulair ondernemen doorgaat en dat er tijd en energie in de arbeidsmarkt moet worden gestoken in verband met omscholing en sociaal ondernemen om een nieuwe toekomst te maken. Dus denken in kansen in plaats van beperkingen.

AYOP (Amsterdam IJmuiden offshore ports) chairman Ron Davio sprak zelfs over een ‘toekomst om van te smullen’, en een gigantisch groeipotentieel waar corona geen invloed op heeft. Jacob Bron van de Stadsschouwburg heeft het zwaar te verduren, dat is bekend en heel triest. ”Maar door dromen mag, het college staat achter ons en er ís een toekomst. We gaan door een zware tijd maar het vuur is niet gedoofd. We staan op de waakvlam.” Aldus de altijd welbespraakte Bron.

Landgoed Duin & Kruidberg is ook zwaar getroffen en heeft in plaats van de zakelijke markt een nieuwe markt moeten zoeken. ”Het zou een topjaar worden maar werd een tobjaar”, zegt Lensink. Marianne Dubbeld van politie IJmond vroeg zich in dit stadium vooral af wat ‘het nieuwe normaal’ wordt, zodat daar adequaat op ingespeeld kan worden. Stichting Welzijn Velsen merkte dat de vereenzaming toeneemt onder ouderen en jeugd.

Jeroen Verwoort roemde en prees het razendsnel op poten gezette samenspel tussen gemeente en citymarketing PuntIJmuiden wat resulteerde in een herwaardering onder bewoners en bezoekers van bijvoorbeeld winkelstraten en strand.

Burgemeester Frank Dales sprak wel de vrees uit dat de situatie eerder slechter dan beter gaat worden. Waarop Van Dijk aangaf dat we onze samenleving moeten inrichten op het nieuwe normaal en dat offers, ook van particulieren, absoluut nodig zijn. ”We moeten met elkaar de zaak overeind houden.”