Projectplan Dijkversterking IJmuiden ter inzage

Projectplan Dijkversterking IJmuiden ter inzage
©Rijkswaterstaat

Met ingang van vrijdag 11 september 2020 ligt voor zes weken het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage. Het projectplan is onlangs goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Tot en met 22 oktober kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het goedkeuringsbesluit. Versterking van de dijken op het sluizencomplex IJmuiden is nodig voor de bescherming van het achterland tegen overstromingen.

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat verschillende dijken niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen om ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen hoogwater.

Het Projectplan Water is in te zien op de site van het Platform Participatie (www.platformparticipatie.nl/dijkversterkingijmuiden). Ook liggen de documenten ter inzage bij Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland, beiden gevestigd in Haarlem. Ge√Įnteresseerden die de stukken willen inzien bij de provincie dienen in verband met het coronavirus (COVID-19) vooraf een afspraak te maken.