Bodycams voor Velsense handhavers

Bodycams voor Velsense handhavers
Foto RTV Seaport PR

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten handhavers uit te rusten met een bodycam. In de gemeente Velsen heeft het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) in toenemende mate te maken met agressief en intimiderend gedrag. Dit varieert van verbale agressie tot zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen van politie en handhavers van andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van bodycams een preventieve en de-escalerende werking heeft. Op basis van deze positieve ervaringen heeft het college daarom besloten het THOR uit te rusten met bodycams.

Het gebruik van bodycams moet uiteraard wel voldoen aan privacyregelgeving. Hiertoe zijn er gemeentelijke richtlijnen opgesteld. Op deze wijze is geborgd dat de bodycams zorgvuldig en rechtmatig worden ingezet. Deze richtlijnen worden tezamen met een inzageprocedure op de gemeentelijke website geplaatst. THORmedewerkers krijgen bovendien de beschikking over een folder over het gebruik van de bodycam, die zij ter informatie kunnen verstrekken. Op deze wijze wordt voldaan aan de in dit kader verplichte proactieve informatieverstrekking.