Speciale uitgave Jaarboek Historische Kring Velsen

Speciale uitgave Jaarboek Historische Kring Velsen

Afgelopen week is het Jaarboek van de Historische Kring Velsen: ‘Oorlog en Bevrijding Velsen’ verschenen, dat is uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid.

Feiten en herinneringen van vele Velsenaren zijn opgetekend in 37 aangrijpende en soms schrijnende verhalen. Daarnaast zijn in deze Velisena, van 120 pagina’s, veel foto’s en bijzondere afbeeldingen opgenomen. Een aantal pagina’s is gewijd aan de krantenartikelen die zijn gepubliceerd tussen mei en december 1945. Deze schetsen een beeld van Velsen na de bevrijding en hoe snel het dagelijkse leven terugkeerde in de straten, de scholen en bij de bewoners.

Het jaarboek wordt gratis aan de leden van de Historische Kring verstrekt. Voor niet leden is het voor € 12,50 te koop bij de Velsense boekhandels
Als men voor € 15 lid wordt via www.historischekringvelsen.nl krijgt men de julbileumuitgave gratis.