Volle (vergader)zalen bij raadsessies

Volle (vergader)zalen bij raadsessies
Foto: RTV Seaport

Donderdagavond waren er maar liefst zes sessies. In de raadszaal werden twee onderwerpen behandeld. Allereerst de afsluiting van de sluizenroute en vervolgens het collegevoorstel voor het realiseren van 3 villa’s nabij de ruïne van Brederode.

De heer Zeilmaker van RWS gaf een technische toelichting waarom de afsluiting van de sluisroute onvermijdelijk was. Er zijn verschillende redenen die een risico voor de veiligheid zijn, de belangrijkste is dat fietsers en bouwverkeer elkaar in de weg zouden zitten. Conclusie op het einde van deze sessie was dat “als RWS alles van de voren had geweten” er vanaf het begin van het project voor afsluiting was gekozen. De sessie over de Brederoodseweg 41 was de voortzetting van de geschorste sessie van april. Fracties konden uitvoerig hun eigen opvattingen en vragen kwijt. Er lijkt een meerderheid van stemmen voor het collegevoorstel, maar er worden amendementen ingediend. Geen hamerstuk dus in de komende raadsvergadering.

Bij twee sessies is een participatietraject gevolgd. Dit zijn de cultuurvisie en het Groenstructuurplan. De cultuurvisie is een tussentijdse rapportage aan de raad waarbij hetgeen is opgehaald bij de participatie werd verwoord. Raadsleden gaven aan de beleidsnota die in september komt af te wachten. Daarnaast al wel wat vragen over muzieklessen en de cultuurpas.

In een presentatie over het Groenstructuurplan kwam een aantal thema’s naar voren waaronder klimaatadaptatie en de groene leefomgeving. De raad omarmde het plan en het staat in juni op de agenda van de raadsvergadering. Bij de perspectiefnota wordt de financiering meegenomen.

In de sessie over het Regionaal Actieprogramma Wonen stond de sociale woningbouw centraal en dit leidde tot een brede gedachtewisseling over onder ander starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
Het aandeelhouderschap van de HVC stond ook op de agenda. Op dit moment is een aantal gemeenten samen aandeelhouder van de HVC. Zaanstad is hier een van en zij willen individueel aandeelhouder worden. Het ziet ernaar uit dat Velsen dit voorbeeld gaat volgen.