Tweede doorfietsroute IJmond door Velsen

Tweede doorfietsroute IJmond door Velsen
© RTV Seaport / Dennis Gouda

De doorfietsroute IJmond krijgt twee tracé’s door Velsen. Het college heeft op advies van de fietsersbond besloten om naast de route over de Hagelingerweg in Santpoort een tweede route aan te wijzen langs de busbaan en spoorbaan aan de westkant van Driehuis en Santpoort.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de realisatie van de doorfietsroute IJmond. De uitvoeringstermijn van beide tracés verschilt. Voor het westelijk tracé wordt ingezet op realisatie in 2022. Het oostelijke tracé wordt gerealiseerd voor 2030. De verdere concrete uitwerking van de tracédelen
vindt in samenspraak met bewoners, fietsersbond en andere stakeholders plaats.

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisering van doorfietsroutes. Vandaar dat de Provincie Noord-Holland, samen met de IJmondgemeenten en gemeente Haarlem, subsidie heeft aangevraagd voor de aanleg van de doorfietsroute Kennemerland.