Lezingen wederopbouw Velsen-IJmuiden

Woensdag 15 mei van 19.00 tot 20.45 uur organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem in de bibliotheek van IJmuiden twee lezingen over de architectuur van de wederopbouw 1945-1965.

Velsen-IJmuiden kwam zwaar beschadigd uit de oorlog. Hoe is de wederopbouw na 1945 in Nederland en in Velsen-IJmuiden opgepakt? Tijdens twee lezingen wordt ingegaan op het herstel van de schade en de nieuwbouw in de periode 1945-1965 in Nederland én in Velsen-IJmuiden.

De lezing van Anita Blom (specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zal gaan over de wederopbouw in Nederland. De  lezing van Jacques Warmerdam (stedenbouwkundige gemeente Velsen) richt zich op de wederopbouw. Hij vertelt welke plannen er  zijn gemaakt en hoe die hebben doorgewerkt.  De entree bedraagt € 4,50, inclusief koffie of thee.