Van IJmondfusie tot containerversiering in Raad

Van IJmondfusie tot containerversiering in Raad
Foto: RTV Seaport

Bekijk hieronder de interviews van de raadsvergadering van 28 maart 2019.

Opening van de avond met dhr. Situmpul (Groenlinks) en mevr. Vos (Velsen Lokaal). Naast enkele ‘hamerstukken’ zijn er vier moties te bespreken. Onder andere over het aanleggen van tuintjes rond de ondergrondse afvalcontainers om afvaldumping tegen te gaan en het versterken van IJmondiale samenwerking bij het opstellen een omgevingsvisie voor het industriegebied rond Tata-Steel.

De heren Peter Wiers en Fred Kersbergen zijn vanavond de gasten van de raad en zij geven hun indrukken van deze raadsvergadering. Boeiend en tegelijkertijd soms tenenkrommend, volgens Kersbergen. Inspirerend volgens Wiers omdat je als burger kunt participeren in de diverse bijeenkomsten van raadsleden en roept andere burgers op om hier gebruik van te maken. .

Bekijk hier de integrale uitzending: RaadspleinTV – 28 maart 2019

De IJmond Regiegroep bracht in de raad verslag uit van de volgende stappen in het zoekproces naar de mogelijkheden voor samenwerken en/of fusie in de IJmond. Dhr. Hendriks (PvdA) pleit voor een gesprek met de Velsense raad alvorens met de buurgemeente Beverwijk het verkennend rapport te behandelen op 16 april. Mevr. Baerveldt (D66 Velsen) heeft redenen om dit niet te doen. Beiden zijn trouwens benieuwd naar de betrokkenheid van Heemskerk in de komende maanden, staan ze aan de zijlijn of gaan ze volwaardig meedoen?

Bloemen voor Annekee Eggermont van het CDA! De burgemeester gaf haar de bloemen en de felicitaties voor het feestelijk feit dat mevr. Eggermont al 25 jaar actief is als raadslid. In die periode heeft ze vele politieke hoogtepunten meegemaakt. Maar ook dieptepunten, zoals het gedwongen vertrek van wethouders.