Velsen wil geen luchthaven in zee

Velsen wil geen luchthaven in zee
Bron: Telegraaf.nl

De gemeente Velsen is geen voorstander van een luchthaven in zee. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Velsen kan dit zeer grote nadelen hebben voor de veiligheid, de natuur in de duinen, de visserij en de leefbaarheid van de bestaande woonwijken. ‘Ook zijn er economische bezwaren’, schrijft het college. ‘We zien namelijk goede kansen voor IJmuiden als haven voor de plaatsing en het onderhoud van windmolenparken op zee. Een luchthaven zal deze kansen beperken en brengt bovendien het halen van de CO2-doelstellingen in gevaar.’

Eerder heeft het Rijk een quickscan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een luchthaven in zee. Indien er toch wordt besloten tot een vervolgonderzoek, verzoekt het college de minister om de gemeente Velsen hier in ieder geval direct bij te betrekken.