Nieuwe slakpannen tegen grafietoverlast

Nieuwe slakpannen tegen grafietoverlast
Foto RTV Seaport/PR

Vandaag zijn er bij Tata Steel drie nieuwe slakpannen aangekomen die gebruikt gaan worden voor de verwerking van het ROZA-slak bij Harsco. Tata Steel schaft de nieuwe slakpannen aan zodat de slakken langer kunnen koelen, wat de kans op het vrijkomen van grafiet bij het kiepen van de slak aanzienlijk vermindert.

De aanschaf van de nieuwe slakpannen is een van de korte termijn maatregelen die zijn getroffen om de grafietoverlast zoveel mogelijk te verminderen totdat de eerder aangekondigde fabriekshal gerealiseerd is. De komende maanden zullen er nog meer slakpannen binnenkomen. Verder zijn er proeven met platte bakken gestart, die voor minder grote stukken slak zorgen zodat de slak sneller koelt.

De realisatie van de fabriekshal verloopt volgens planning. Vrijdag 1 maart is de definitieve bouwaanvraag ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die heeft aangegeven de vergunningprocedure voor de bouw van de buitenkant van de fabriekshal te versnellen.

Binnenkort zal gestart worden met de werkzaamheden voor de buitenkant van de fabriekshal, Tata Steel zal later de definitieve datum bekendmaken. Tegelijkertijd loopt de aanvraag van de milieuvergunning voor de werkzaamheden in de fabriekshal. Uiterlijk april 2020 zal de fabriekshal volledig operationeel zijn.