Februaristaking, verleden, heden en toekomst

Februaristaking, verleden, heden en toekomst
Foto RTV Seaport/Chris Hoppenbrouwer

Woensdagmiddag 27 februari vond in de bibliotheek Velsen een bijeenkomst plaats die in het teken stond van de Februaristaking van 1941. Door de twee sprekers Hugo van Langen en Levin Zulke-van Hulzen werd belicht wat die staking ons gebracht heeft.

De grondslag van de Februaristaking was het verzet tegen het fascisme, de deportaties naar nazi-Duitsland maar ook de slechte arbeidspositie van de arbeiders. Dit was het startpunt van de twee verhalen. Beiden vonden en vinden dat weliswaar de omstandigheden vooral in de westelijke wereld veranderingen hebben plaatsgevonden maar in principe de positie van de werknemer nauwelijks of niet veranderd is.

Dat er nog steeds gruwelijke uitbuiting in de wereld plaats vindt. De conclusie werd getrokken dat veranderingen alleen tot stand kunnen komen wanneer groepen mensen zich te weer stellen en veranderingen eisen voor een betere toekomst van verdeling van arbeid, verdeling van kapitaal, milieu en gezondheid.

Het publiek bestond niet alleen uit senioren ook de jeugd was prominent aanwezig.