Klimaatprojecten uit Velsen

Klimaatprojecten uit Velsen
Foto: duurzaamdoor

Een landelijke oproep van Duurzaamdoor, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om voorstellen in te dienen die gericht zijn op klimaatadaptatie heeft maar liefst 2 projecten afkomstig uit Velsen opgeleverd. Bij de bijeenkomst kregen de indieners 2 minuten de tijd om hun project te pitchen. Richard van Hardeveld (openbare werken) hield een vlammend betoog over de mogelijkheden van Riothermie bij verpleeghuizen. Het Pieter Vermeulen Museum vroeg aandacht voor het plan: opgroeien, leren en meegroeien met klimaatadaptatie waarbij het uiteindelijk makkelijker moet worden om scholen en schoolpleinen gefaseerd te vergroenen. Bij het ingediende voorstel is het plan om een middelbare school in de gemeente voor de helft te vergroenen en leerlingen in deze setting gegevens laten verzamelen op het gebied van waterberging, CO2 opslag, biodiversiteit etc. Verder is de bedoeling dat er zogenaamde vergroenings blokken worden samengesteld zodat het basisscholen en andere scholen makkelijker wordt gemaakt om het plein en of de school te vergroenen. In Velsen hebben al vier basisscholen bij het museum aangegeven graag het plein te willen vergroenen. Op dit moment is het voor scholen lastig om hier mee aan de slag te gaan; gebrek aan tijd, geld en uren zijn de voornaamste redenen. Door vergroening in kleine behapbare blokken aan te bieden, kan iedere school starten met vergroening.
Van de 13 gepresenteerde projecten zal één project tot doorbraak project worden gekozen.