Raad stemt in met bouw flats Orionweg

Raad stemt in met bouw flats Orionweg
Impressie Woningbedrijf Velsen

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd in met de bouw van drie nieuwe flats aan de Orionweg en het daarbij behorende bestemmingsplan. Ook het bestemmingsplan Velserbroek is aangenomen. En de raad nam moties aan om het standplaatsenbeleid onder de loep te nemen en kritisch na te gaan of er ongeoorloofde prijsafspraken worden gemaakt tussen aanbieders in de jeugdzorg.

Over het bestemmingsplan Orionweg was vorige maand nog een extra sessie gehouden omdat er onduidelijkheid was over de schaduwwerking van de drie te bouwen flats van 6-, 8- en 10-hoog. Donderdagavond werd er  fel gediscussieerd over een amendement van D66 en CDA om deze flats alsnog vier meter te verplaatsen en daarmee een aantal omwonenden wat langer zonlicht te geven. Het amendement haalde het niet.

Daarnaast waren er vragen over de voortgang over de IJmond-samenwerking, over de dreigende kap van bomen in De Zeiler in Velserbroek en de toegankelijkheid van speelplekken voor minder valide kinderen. Dit is allemaal terug te zien in de integrale uitzending van raadsplein.tv