Raad 1 november live op Raadsplein TV

Raad 1 november live op Raadsplein TV
De regiekamer volgt de raad van Velsen.

Hoewel het nooit met zekerheid kan worden gezegd, kan onze live-uitzending van de raadsvergadering van 1 november wel eens een hele korte worden. Want op de agenda staan eigenlijk maar twee hamerstukken: de bestemmingsplannen voor de Orionweg en Velserbroek.

Toch kan het donderdagavond door amendementen, moties, insprekers en vragen van de raadsleden wel weer eens langer gaan duren, dat hebben we vaker meegemaakt. Raadsplein TV begint in ieder geval om 19:20 uur en zendt de vergadering integraal uit. Te volgen via Ziggo TV-kanaal 40, deze website, www.raadsplein.tv, YouTube en de Facebookpagina van RTV Seaport.

Aan de Orionweg komen in plaats van de gesloopte 12-hoog flat nu drie flatgebouwen van 6, 8 en 10 verdiepingen. Deze nieuwbouw vereist een nieuw bestemmingsplan, dat ter inzage gelegd. daarop zijn er 28 officiƫle reacties gekomen, voOral over vermindering van zonlicht en schaduwwerking op de bestaande woningen. Tijdens de sessie van 13 september besloten de raadsleden dat er nog een onafhankelijk onderzoek moest komen over de schaduwwerking. Tijdens een tweede sessie op 17 oktober gaf de meerderheid aan dat het bestemmingsplan Orionweg kan worden vastgesteld in de raadsvergadering. D66 dient samen met CDA een amendement in over de schaduwwerking en het verplaatsen van de rooilijn van een van de gebouwen.

Het bestemmingsplan voor Velserbroek uit 2008 wordt geactualiseerd. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn achttien reacties ingediend. De meeste gaan over het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een urban villa wil bouwen. Dit is nog niet opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De overige reacties gaan over individuele percelen zoals de realisatie van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een vaste standplaats op het Vestingplein. De VVD komt een motie om het standplaatsenbeleid bij het winkelcentrum te evalueren.

Velsen Lokaal, LGV en Forza IJmond komen met een motie vreemd aan de orde van de dag, waarin zij de vermeende kartelvorming bij de bovenregionale inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering aan de kaak stellen.