Effecten afsluiting sluizenroute

Effecten afsluiting sluizenroute
RTV Seaport / PR

Donderdag 2 augustus ontvingen de gemeente van Rijkswaterstaat de ‘Rapportage effecten van de afsluiting sluizenroute IJmuiden voor het doorgaand verkeer Project Zeetoegang IJmond’. 

De rapportage gaat over de periode sinds de afsluiting van de sluisroute op 16 april tot half juli. Uit de rapportage blijkt dat het aantal fietsers en auto’s op de pont is toegenomen ten opzichte van de eerdere meting in maart 2018 en ten opzichte van het gemiddelde van vorig jaar. De kans op file op de Parkweg is toegenomen van 22% voor de afsluiting naar 34% na de afsluiting. In Velsen-Noord lijkt de afsluiting niet te leiden tot extra overlast. De bestaande infrastructuur kan de extra verkeersbewegingen aan.

Rijkswaterstaat geeft aan dat de toename van het verkeer kan komen door de autonome toename van verkeer, de weersomstandigheden of door de afsluiting van de sluisroute. Het college is van mening dat er inderdaad meerdere verklaringen voor de toename te vinden zijn, maar is nog altijd van mening dat Rijkswaterstaat meer inspanningen moet plegen om vertraging te voorkomen door het bieden van alternatieven. Rijkswaterstaat is, net zo goed als andere overheidsorganen (zoals de gemeente Velsen), verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de IJmond. De IJmond vervult een belangrijke rol voor de Metropoolregio Amsterdam als zelfstandige haven en als toegangspoort tot  Amsterdam. Het is niet meer dan redelijk om hier een bijdrage in te leveren. Helemaal nu Rijkswaterstaat werkzaamheden verricht die mogelijk nadelige effecten hebben op de bereikbaarheid.

Begin september is er opnieuw een bestuurlijk overleg, onder andere met Rijkswaterstaat.