Tekort aan zoet water rond Noordzeekanaal

Tekort aan zoet water rond Noordzeekanaal
© RTV Seaport / Topview Luchtfotografie
De aanhoudende droogte veroorzaakt problemen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is een tekort aan zoet water rond het Noordzeekanaal door de toenemende verzilting. Rijkswaterstaat zet een bellenscherm in om het zout water effectief af te voeren naar zee. Ook wordt het schutregime van de sluizen in IJmuiden aangepast.

Zo gaat Rijkswaterstaat schade aan natuur en landbouw tegen en wordt de productie van drinkwater op peil gehouden.

Het zeewater stroomt via de sluizen van IJmuiden het Noordzeekanaal in. Onder normale omstandigheden geeft het zoete water genoeg tegendruk om te voorkomen dat het zoute water niet verder het Amsterdam-Rijnkanaal instroomt, maar nu is er te weinig zoet water om dit te doen.

Het bellenscherm is een buis met gaatjes die een scherm van luchtbellen creëert. Met de bellen komt het zoute water omhoog en wordt het vermengd met het zoete water. Zo kan het makkelijker worden afgevoerd.