Raadsessies 14 juni in acht interviews

Raadsessies 14 juni in acht interviews

Donderdagavond 14 juni zijn in drie raadsbrede sessies het concept-raadsakkoord, de bestuursrapportage en de perspectiefnota besproken. Daarbij werd de meeste tijd en aandacht besteed aan het eerstgenoemde onderwerp. Raadsplein TV was er bij en nam de onderstaande interviews af. 

Robert van Koten (SP) geeft als voorzitter van de werkgroep raadsakkoord vooraf aan de vergadering een toelichting op het proces en de inhoud van het concept-raadsakkoord en zijn visie daarop:

Bas de Ruig (D66) over het proces, de inhoud en de burgerparticipatie bij het concept-raadsakkoord en de speerpunten van zijn partij, met name dat het bouwen tussen de kernen en in het duingebied voor D66 onbespreekbaar is:

Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en Laura Ouderkerken (VVD), twee nieuwe raadsleden over de standpunten van hun partij en de verwachte inbreng van de burgers en samenleving als het over het concept-raadsakkoord gaat:

Cees Sintenie (CDA) over de opstelling en aandachtspunten van zijn partij bij het concept-raadsakkoord:

Sander Scholts en Helleke Demmers, fractievoorzitter en steunfractielid van Forza, over de stokpaardjes van hun partij en het proces en de inhoud van het raadsakkoord:

Maarten Jan Hoekstra (Groen Links) over de aandacht voor duurzaamheid en groen in het raadsakkoord, twee stokpaardjes van zijn partij:

Ben Hendriks (PvdA) en Mireille Koedijker (SP) over de Perspectiefnota:

Leen de Winter (ChristenUnie) over de financiële vragen die hij heeft gesteld in het kader van de bestuursrapportage en met name de Perspectiefnota: