Geen reddingsboei voor Kunstencentrum

Geen reddingsboei voor Kunstencentrum
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Het college van B&W heeft donderdagavond besloten om geen extra financiële bijdrage te leveren om een dreigend faillissement van het Kunstencentrum Velsen af te wenden. 

Op 15 mei 2018 heeft het Kunstencentrum in een rapportage aangegeven dat er een tijdelijke extra financieringsbehoefte is van 150.000 euro, waarover zij op dat moment in gesprek waren met een bank. Op 8 juni 2018 bleek het probleem groter dan gedacht, er is zelfs een tekort van 350.000 euro.

Afgelopen woensdag 13 juni heeft het bestuur van het Kunstencentrum daarom aan het gemeentebestuur gevraagd om op zeer korte termijn een besluit te nemen over een extra financiële bijdrage omdat anders een faillissement onafwendbaar lijkt.

Na een spoedvergadering heeft het college besloten om op dit moment geen extra financiële bijdrage te leveren. Als reden wordt aangevoerd dat het gemeentebestuur in 2015 al een extra impuls van 250.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor het financieel en organisatorisch gezond maken van de organisatie. Het college en de toezichthouder concluderen dat dit slechts op onderdelen tot verbeteringen heeft geleid.

Bij zijn besluit heeft het college ook meegewogen dat er op dit moment onvoldoende zicht is op de financiële situatie en het dus niet duidelijk is met welke bijdrage het Kunstencentrum wel weer gezond is te maken.

Het college laat in zijn verklaring weten dat het de onzekere situatie erg vervelend vindt voor cursisten, docenten en alle andere betrokkenen. Dit besluit betekent wat het college betreft niet het einde van bijvoorbeeld de gewaardeerde cultuureducatie of samenwerking met scholen. B&W willen  in de komende periode zoeken naar een voorlopige oplossing om het aanbod op het gebied van cultuureducatie te borgen en voor de toekomst een nieuwe richting te geven.