Eigen melodietje in Dorpskerk Santpoort

Eigen melodietje in Dorpskerk Santpoort
Foto RTV Seaport/Jaap Bakker

In de Santpoortse Dorpskerk vindt op 4 mei a.s. een bijzondere bijeenkomst plaats rond het herdenken van hen die ons in de 2e wereldoorlog zijn ontvallen. Een van hen is Etty Hillesum, die in 1943 omkwam in het vernietigingskamp Auschwitz. Dankzij haar indrukwekkende en inspirerende geschriften geniet ze nog steeds veel bekendheid.

We zullen haar en in haar al die andere getroffenen gedenken in het theaterstuk ‘Een klein melodietje’ van de letterlievende vereniging JJ Cremer. Daarin is een collage van teksten van Etty Hillesum te horen en wordt haar leven en werk op allerlei manieren belicht.

De Dorpskerk is om 19.45 uur open. Om 20.00 uur voegen we ons dan in de stilte van de nationale dodenherdenking, waarna het toneelstuk te zien zal zijn. De regie is in handen van Marijke Kots.

Toegang is vrij, maar bij de uitgang wordt u gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

%d bloggers liken dit: