School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren
Foto: School's cool IJmond

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die thuismentor willen worden voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil. 

School’s cool IJmond is een maatschappelijk programma van Telstar Thuis in de Wijk, dat dankzij bijdragen van de gemeentes Velsen en Heemskerk, het Dichtbijfonds van Rabobank IJmond, de J.C. Ruigrokstichting en het ING Nederland fonds kan worden uitgevoerd.

De leerlingen uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk die door de scholen voor een thuismentorschap worden aangemeld, zijn kwetsbare kinderen die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De thuismentoren bezoeken hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar. Onderwijservaring is niet nodig, belangrijker is dat een mentor affiniteit heeft met schoolgaande jeugd.

Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen. Gedurende het mentoraat, dat vanaf de zomervakantie start, is er ondersteuning door de coördinator en zijn er mentorbijeenkomsten.

School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Dit kan een mooie vorm van lokaal betrokken maatschappelijk ondernemen zijn.

Wilt u thuismentor worden of meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel met School’s cool IJmond: Sophie Bekker (023) 539 26 64.

Foto: School’s cool IJmond