Principeakkoord Tata Steel over voorwaarden fusie

Principeakkoord Tata Steel over voorwaarden fusie

FNV Metaal heeft met Tata Steel een principeakkoord gesloten over de voorwaarden voor de fusie met het Duitse ThyssenKrupp. In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid en de toekomst van Tata Steel in Nederland. Het afgesloten akkoord betekent echter niet dat de FNV akkoord is met de voorgenomen fusie.

Aad in ’t Veld, bestuurder FNV Metaal: ‘De FNV geeft pas akkoord voor de fusie nadat de COR het adviestraject heeft afgerond. Als de fusie doorgaat, zijn de arbeidsvoorwaarden en de uitgangspositie van Tata Steel in Nederland positief. Het hoofdkantoor en Research & Development blijft in Nederland, net als de zeggenschap en toekomstige investeringen.’

Het bestaande werkgelegenheidspact is verlengd met vijf jaar. Daardoor kunnen tot 1 oktober 2026 geen medewerkers van Tata Steel IJmuiden gedwongen worden ontslagen. Het verlies van drie- tot vierhonderd banen bij de ondersteunende diensten kunnen door natuurlijk verloop worden opgevangen.

Het principeakkoord is afgesloten door FNV Metaal mede namens de andere vakbonden. De leden mogen er nog over stemmen.