Besluit villa’s Brederode na verkiezingen

Besluit villa’s Brederode na verkiezingen
impressie VanOmmeren-architects

Als een analoge DDoS-aanval, zo functioneerden de vijftien insprekers bij het voorstel van het college van B&W om de bouw van drie villa’s in de buurt van de ruïne van Brederode toe te staan. Want hun inspraak nam zoveel tijd in beslag, dat de sessie is verdaagd tot na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Een brede coalitie van natuurbeschermers, erfgoed-bewakers en bewoners van de Brederoodseweg trok eensgezind ten strijde tegen het plan van project-ontwikkelaar Wibaut. Die heeft een op dit moment nogal rommelig stuk land met een agrarische bestemming opgekocht en wil daar drie ruime villa’s met gastenverblijven realiseren. De modern ogende woningen, die wel wat lijken op de kassen die er nu staan, zouden de zichtlijnen en daarmee de omgeving van het rijksmonument ernstig verstoren.

Door het verzetten van de sessie kan er geen besluit meer worden genomen in de laatste raad voor  vertraging is wat de tegenstanders wilden,want zij pleiten voor een time-out zodat de raadsleden zich kunnen bezinnen.Of het veel uitmaakt, valt te bezien. Want een meerderheid van de raadsleden stelden veel kritische vragen aan de diverse insprekers.

In andere sessies ging het onder andere over het startdocument voor een nieuw bestemmingsplan voor Driehuis en Velsen-Zuid, de evaluatie van de Burgertop van een jaar geleden, de jaarcijfers 2017 van de politie en het beleidsplan Wmo. Hoe deze sessies verliepen, is binnenkort op RTV Seaport terug te zien in de integrale herhalingen en de samenvatting aan de hand van interviews, afgenomen door RaadspleinTV.

%d bloggers liken dit: